Organizatori - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Organizatóri

SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
- je občianske združenie s celoštátnou pôsobnosťou, ktorého tradície siahajú do roku 1923 a ktoré reprezentuje vrcholné hodnoty a osobnosti slovenskej literatúry. Spolok slovenských spisovateľov má regionálne štruktúry (odbočky) v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov vydáva dve odborné periodiká (Literárny týždenník a časopis pre mladú literatúru Dotyky) a ročne 20 knižných publikácií pôvodnej tvorby i zahraničnej.
Predseda:
PhDr. Peter Mišák
Adresa: Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1
Tel: 02/54418670
Fax: 02/54435371
Web: http://spolok-slovenskych-spisovatelov.webnode.sk/
e-mail: spolspis@stonline.sk

LITERÁRNY FOND
LF je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry.
Riaditeľ: JUDr. Ladislav Serdahély
Adresa: Grosslingová 55, 815 40 Bratislava.
Tel.: 02/52968779
Fax: 02/52968834
Web: www.litfond.sk
e-mail: bediova@litfond.sk

KYSUCKÁ KULTÚRNA NADÁCIA
/KKN/ - jej vznik v roku 1994 inicioval čadčiansky rodák JUDr.Anton Blaha,CSc. Kysucká kultúrna nadácia je občianske združenie. Jej cieľom je podpora umenia, kultúry, vzdelania a ochrany životného prostredia na Kysuciach. KKN každoročne organizuje stretnutie kysuckých rodákov v Bratislave v DK Zrkadlový háj. V DK v Čadci každý rok v rámci novoročných koncertov udeľuje titul "Osobnosť Kysúc" v troch kategóriach: za celoživotné dielo, za významný počin roka a za humanný čin roka. Nadácia združuje významných kysuckých rodákov ako O.Zimku, M.Cipára, D.Mikolaja, L.Polku a iných. V roku 2004 KKN pripravila a vydala knihu " Osobnosti Kysúc" od JUDr.Antona Blahu a kolektív.
Predseda správnej rady: Ing. Jozef Markulják
Adresa: Nad Lomom 5, 811 02 Bratislava
Web: www.kkn.sk

KYSUCKÁ KNIŽNICA V ČADCI
- je verejná regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorej poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond, poskytovať používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám. Je spoluzakladateľom Jašíkových Kysúc.
Riaditeľka: PhDr. Janka Bírová
Adresa:
Ul.17.novembra 1258
022 01 Čadca
Tel.: +421 915 572250
Web: www.kniznica-cadca.sk
e-mail: janka.birova@kniznica-cadca.sk


+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky