Súťaž 2022 - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah

Súťaž 2022 - súťažné texty zasielané mladými autormi do súťaže JK
Texty sú zverejňované tak, ako boli zaslané autormi a neprešli jazykovou úpravou.

Meno a PriezviskoPróza


Alexandra Muhová
Lukáš Bolek
Anna Krkošová
Daniela Romanová
M.H.Berk
Lenka Kóňová
Katarína Želinská
Jana Cuperová
DadaT.A.M.
Zachariáš Drobňák

Henrich Fačkovec
Daša Brontvajová
Rebeka Romana Beňová
Adela Vojtušová
Diana Melničáková
Kristína Tenkelová
Matúš Kukučka
Ema Štrbová
Zuzana Babinčáková
Andrej Hrabovecký
Martin Mišún
Zuzana Komanová
Viktória Juricová
Hana Vorobelová
A.P. Zacharová
Mária Strýčková
Katarína Hvolková
Michaela Rapavá
Matej Koščo
Šimon Komara
Zuzana Ištoňová
Ľudmila Magdolenová
Barbora Capeková
T. Slavkina
Mária Kľusková
PhDr. Jozef Pavlov, PhD.,
Ema Michelčíková
Eliška Kolárová
Elie Ivančová
Silvia Vrbovská
Magdaléna Martišková
Lukáš Štreicher
Kristína Stankovičová
Zuzana Martiniaková
Aga Majáková
Ili Ivančová
Zuzana Košťálová
Zuzana Mihalová

+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah