Vyhodnotenie - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
ZÁPISNICE
odbornej poroty z posudzovania súťažných prác
minulých ročníkov literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce

Za rok:


Vyhodnotenie 54. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov – Jašíkove Kysuce 2022.

Zápisnica z posudzovania
súťažných prác celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov
Jašíkove Kysuce 2022 – 54. ročník.

Porota pracovala v zložení: predseda:  Prof. PhDr. Mária Bátorová DrSc.,
     členovia:  Ľubica Suballyová, Ladislav Hrubý
Porota hodnotila práce 48 autorov, ktorí zaslali 49 súťažných literárnych textov.

Na základe hodnotenia jednotlivých prác porota jednomyseľne rozhodla udeliť ocenenia Jašíkove Kysuce 2022 nasledovne:

CENA RUDOLFA JAŠÍKA: kategória od 18 do 35 rokov
Michaela RAPAVÁ : Svetlo

CENA JOZEFA HNITKU: kategória od 10 do 18 rokov
Zuzana IŠTOŇOVÁ : Dvojičky

1. PRÉMIA RUDOLFA JAŠÍKA
Matej KOŠČO : Vôňa kolínskej

2. PRÉMIA RUDOLFA JAŠÍKA
Katarína ŽELINSKÁ : Nedělej Zagorku

3. PRÉMIA RUDOLFA JAŠÍKA
T. SLAVKINA : Praskliny

ESEJ O DIELE SLOVENSKEJ LITERATÚRY  
Lukáš BOLEK : Mier príde aj sám

ČESTNÉ UZNANIA:

Daniela Romanová: Čestný človek
Henrich Fačkovec: Dievča so srdcovou arytmiou
Zuzana Komanová: Svokrovci
Andrej Hrabovecký: V preplnenej čakárni
Zachariáš Drobňák: List úsmevu
A. P. Zacharová: Quizás, quizás, quizás
Barbora Capeková: Prázdne vrecko plné snov
Kristína Tenkelová: Malé dievčatko
Anna Krkošová: Život, gramofón a bludisko
Rebeka Romana Beňová: Plavba za Orionom
Ema Michelčíková: Kompas v hlave
Mária Kľusková: Tajomstvo noci
Zuzana Martiniaková: Niekde vysoko
Katarína Hvolková: Údolie hviezd
Silvia Vrbovská: Denník
Ľudmila Magdolenová: Investícia


Mária Bátorová (predsedníčka poroty)
Ľubica Suballyová, Ladislav Hrubý (členovia poroty)

V Bratislave, dňa 02.11.2022
+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah