Vyhodnotenie - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
ZÁPISNICE
odbornej poroty z posudzovania súťažných prác
minulých ročníkov literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce

Za rok:


Vyhodnotenie 55. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov – Jašíkove Kysuce 2023.

Zápisnica
z vyhodnotenia 55. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov
Jašíkove Kysuce 2023

Porota pracovala v zložení: predseda: Prof. PhDr. Mária Bátorová DrSc.,
členovia: Márius Kopcsay, Ladislav Hrubý
Porota hodnotila práce 60 autorov, ktorí zaslali 61 súťažných literárnych textov.
Na základe hodnotenia jednotlivých prác porota jednomyseľne rozhodla udeliť ocenenia
Jašíkove Kysuce 2023 nasledovne:

CENA RUDOLFA JAŠÍKA: kategória od 18 do 35 rokov
Veronika Peráčková: Jeden ťah štetcom

CENA JOZEFA HNITKU: kategória od 10 do 18 rokov
Silvia Vrbovská: Diablove pochybnosti

1. PRÉMIA RUDOLFA JAŠÍKA
Stanislav Harant: Kuvik

2. PRÉMIA RUDOLFA JAŠÍKA
Henrich Fačkovec: Synček

3. PRÉMIA RUDOLFA JAŠÍKA
Anna Šarkanová (pseudonym): Močiare

ESEJ O DIELE SLOVENSKEJ LITERATÚRY
Cena nebola udelená

ČESTNÉ UZNANIA:
T. Slavkina (pseudonym): Ticho pod rukami
Patrícia Gabrišová: Žlna zelená patrí medzi ďatlovce
Alžbeta Mekiňová: Trochu iná hviezda
Eva Németh: Dátum spotreby
Ema Michelčíková: Štvrté poschodie bez výťahu
Lea Dékány: Nielen dnes
Anna Krkošová: Cháron
Tereza Chramcová: Drak sa vracia
Lucia Masná: Blondínka na cestách
Viktória Dobránska: V spomienkach
Daniela Turiaková: Čarovný glóbus
Nina Kadáková: Prekročené prahy
Diana Melničáková: Komunisti, jetlag a iné cesty do pekla

V Bratislave, dňa 06.11.2023 Mária Bátorová (predsedníčka poroty)
Márius Kopcsay, Ladislav Hrubý (členovia poroty+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah