Vyhodnotenie - 2008 - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
ZÁPISNICE
odbornej poroty z posudzovania súťažných prác
minulých ročníkov literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce

Za rok:


ZÁPISNICA
zo zasadnutia odbornej poroty
40. ročníka literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce 2008

Odborná porota v zložení Marián Grupač (predseda), Marek Mitka a Miloš Jesenský
rozhodla o nasledovnom udelení cien v 40. ročníku literárnej súťaže Jašíkove Kysuce 2008:

Hlavná cena: Anna VLČKOVÁ - Migove

Prémie LF:

1.prémia: Mariana Záhorová (pseud. Mika) - O podivných okolnostiach očistenia mena rodiny Fera Zrážku
2.prémia: Eva Bačinská - Tvojich dvanásť krstných mien
3.prémia: Marek Mittaš - Bezbranný

Cena Jozefa Hnitku: Katarína VARGOVÁ - Anna jednoducho musí

Čestné uznania: Margita Bačová, Marek Namešpetra, Panda, Zuzana Dobšovičová, Soňa Mečířová, Katarína Džunková, Tomáš Čačko, Veronika Labancová, Yaonee, Peter Bursa, Ivan Krabáč, Jana Cyprichová, Marika Smoroňová, Zuzana Grochalová, Anežka Guziaková, Ľudmila Hostová, Miroslava Novysedláková, Katarína Trnovcová, Helena Marcinkechová, Peter Balko, Ivana Mazárová, Lucia Blažeková, Lukáš Počátko.

V Čadci 25.11.2008

Marian Grupáč, Marek Mitka, Miloš Jesenský+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah