Vyhodnotenie - 2007 - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
ZÁPISNICE
odbornej poroty z posudzovania súťažných prác
minulých ročníkov literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce

Za rok:


ZÁPISNICA
zo zasadnutia odbornej poroty
39. ročníka literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce 2007

Odborná porota pracovala v zložení Mária Bátorová, Dušan Mikolaj, Peter Kubica.
Porota posudzovala práce 95 autorov, ktorí sa do súťaže prihlásili, so svojimi príspevkami (v počte 153 próz).
Všetky boli zverejnené na webovej stránke Jašíkových Kysúc. Príspevky boli na rôznej úrovni. Porota v súlade so štatútom navrhuje oceniť práce nasledovne:

Hlavná cena:
Ivana Dobrakovová (... ale tie dlhé múry sa tak rýchlo zbiehajú ...)

Prémie Literárneho fondu:
Veronika Samková (A tak (ne)zomrela aristokratka ; Klaun)
Lucia Kajánková (Lola v zákulisí)
Maroš Andrejčík (Penzión neresti)

Cena Jozefa Hnitku (pre kategóriu súťažiacich - mládež od 10 do 18 rokov):
Eva Bačinská (Posledným vlakom)

Porota navrhuje udeliť Čestné uznanie autorom: Linda Absolonová (Chameleón) Viktória Laurent Škarabáková (Život podľa pravidiel), Mária Balgová (prózy On a Umrel), Tomáš Maktúra - psed. Makmeister (Nad fabrikou svitá), Jakub Zahumenský - pseud. Brooklyn Goldfinger(M), Mathej Thomka (Tŕňovou cestou), Katarína Gecelovská (Zaschnuté lístie), Zuzana Slaninková (Pokúsiť sa o z), Diana Necpalová (Nočný anjel), Jana Cyprichová (Ten, ktorý všetko vie), Denisa Komadová (Túžba), Dominika Sýkorová (Cudzinec), Jana Borsuková (Úsečky a polpriamky), Milosh Harajda (Romeo)

Uvedených súťažiacich navrhujeme pozvať na vyhlásenie výsledkov a úryvky z ich súťažných textov uverejniť v zborníku.

Mária Bátorová, Dušan Mikolaj, Peter Kubica

Bratislava, 20. novembra 2007+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah