Vyhodnotenie - 2006 - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
ZÁPISNICE
odbornej poroty z posudzovania súťažných prác
minulých ročníkov literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce

Za rok:
2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003


ZÁPISNICA
zo zasadnutia odbornej poroty
38. ročníka literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce 2006

Odborná porota pracovala v zložení Mária Bátorová, Peter Kubica, Pavel Rankov.
Porota posudzovala práce 75 autorov (v tom jedna dvojica autoriek), ktorí sa do súťaže prihlásili a ich príspevky boli zverejnené na webovej stránke Jašíkových Kysúc.

Vzhľadom na vysokú úroveň viacerých súťažných prác porota odporúča organizátorom, zachovať súčasný spôsob organizácie a priebehu súťaže.

V súlade so štatútom navrhuje porota oceniť práce nasledovne:

Hlavná cena:  Gabriela Alexová (Polovica)

Prémie Literárneho fondu:

Ivana Dobrakovová (Bellevue, Marseille)
Ľudmila Hostová (S vylúčením verejnosti)
Jana Cviková (Rub a líc)

Cena Jozefa Hnitku (pre kategóriu súťažiacich - mládež od 10 do 18 rokov):

Eva Bačinská (Strom)

Porota navrhuje pozvať na vyhlásenie výsledkov aj týchto účastníkov:
Michal Molnár, Lucia Gecelovská, Viktória Laurent Škrabalová, Katka Podpleska, Vladislav Krnec, Martin Hlavatý, Alena Sabuchová, Lucia Mináriková, Katarína Vojteková, Eva Bačinská, Kristína Šelepová, Dašena Krištofovičová, Mathej Thomka.

Mária Bátorová:
Peter Kubica:
Pavel Rankov:

Bratislava, 20. novembra 2006+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah