Vyhodnotenie - 2006 - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
ZÁPISNICE
odbornej poroty z posudzovania súťažných prác
minulých ročníkov literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce

Za rok:


ZÁPISNICA
zo zasadnutia odbornej poroty
38. ročníka literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce 2006

Odborná porota pracovala v zložení Mária Bátorová, Peter Kubica, Pavel Rankov.
Porota posudzovala práce 75 autorov (v tom jedna dvojica autoriek), ktorí sa do súťaže prihlásili a ich príspevky boli zverejnené na webovej stránke Jašíkových Kysúc.

Vzhľadom na vysokú úroveň viacerých súťažných prác porota odporúča organizátorom, zachovať súčasný spôsob organizácie a priebehu súťaže.

V súlade so štatútom navrhuje porota oceniť práce nasledovne:

Hlavná cena:  Gabriela Alexová (Polovica)

Prémie Literárneho fondu:

Ivana Dobrakovová (Bellevue, Marseille)
Ľudmila Hostová (S vylúčením verejnosti)
Jana Cviková (Rub a líc)

Cena Jozefa Hnitku (pre kategóriu súťažiacich - mládež od 10 do 18 rokov):

Eva Bačinská (Strom)

Porota navrhuje pozvať na vyhlásenie výsledkov aj týchto účastníkov:
Michal Molnár, Lucia Gecelovská, Viktória Laurent Škrabalová, Katka Podpleska, Vladislav Krnec, Martin Hlavatý, Alena Sabuchová, Lucia Mináriková, Katarína Vojteková, Eva Bačinská, Kristína Šelepová, Dašena Krištofovičová, Mathej Thomka.

Mária Bátorová:
Peter Kubica:
Pavel Rankov:

Bratislava, 20. novembra 2006+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah