Vyhodnotenie - 2017 - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
ZÁPISNICE
odbornej poroty z posudzovania súťažných prác
minulých ročníkov literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce

Za rok:Zápisnica z posudzovania
pre literárnu súťaž Jašíkove Kysuce v roku 2017
       

Porota pracovala v zložení: Mária Bátorová (predsedníčka), Pavol Rankov, Igor Válek, (členovia).


Porota prečítala a posúdila práce 48 autorov, z ktorých 11 poslali do súťaže po dva texty (t.j. celkový počet textov bol 59).
Porotcovia boli viac-menej vo vzácnej zhode, čo sa týka kvality hodnotených textov a dohodli sa nasledovne:

Pre kategóriu súťažiacich:
Cena Rudolfa Jašíka  od 18 do 35rokov:
Karlos Kolbas  (pseudonym): Oheň, voda, zem, vzduch

Cena Jozefa Hnitku od 10 do 18 rokov
Magdaléna Martišková: Gaštanové pyré

Prémie Literárneho fondu Ceny Rudolfa Jašíka :
1. prémia  LF - Sora (pseudonym) : Tri želania
2. prémia  LF - Daniela Romanová: Vianoce
3. prémia  LF - Simona Gray(pseudonym): Diktátorka


Veľmi dobrý text je od Agnes Chrissie a nasledujúce, ktoré majú hodnotenie 11 bodov, odporúčame na publikovanie v súťažnom zborníku a udeliť čestné uznania.

Čestné uznania:
Agnes Chrissie (pseudonym),  Juraj Medveď, Anna  Šušliková,  Ján Bidovský, Barbora Pechová,  Matej Koščo,  Michal Kvaššay, Andrea Komorníková (pseudonm)  a pseudonym D.L.

Za členov poroty
Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
predsedníčka

V Bratislave 6. 11. 2017+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah