Vyhodnotenie - 2003 - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
ZÁPISNICE
odbornej poroty z posudzovania súťažných prác
minulých ročníkov literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce

Za rok:


ZÁPISNICA
zo zasadnutia odbornej poroty
35. ročníka literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce 2003
dňa 19.11.2003

Odborná porota pracovala v zložení Marián Grupáč, Dušan Mikolaj, Pavel Rankov.
Posudzovala práce 23 mladých autorov. Dvaja, ktorí nespĺňali podmienky súťaže boli z hodnotenia vyradení ( jeden autor knižne publikoval, druhý sa prihlásil do súťaže s poéziou
Uznesenie poroty:

Hlavná cena:
Peter Getting - Epizóda so zlým koncom, stredom, začiatkom

Prémie Literárneho fondu:

Terézia Kontová - Fara
Matej Thomka - Priedomie
Ján Urman - Ritual

Cena Kysúc:

Milan Maťaše - Kysucké reminiscencie na veci pravzláštne
Čestné uznanie: Radovan Brenkus - Motýľ v pekle
Soňa Capková Starosti a radosti všedných dní
Martina Homolová - Kamarát - nekamarát
Štefan Chudý - Dlh z minulosti
Miroslava Matejčeková - Trest
Marián Zbončák - Drsné, ale krásne Kysuce

V zborníku navrhujeme uverejniť texty uvedených autorov.

Bratislava 19.11.2003+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah