Vyhodnotenie - 2003 - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
ZÁPISNICE
odbornej poroty z posudzovania súťažných prác
minulých ročníkov literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce

Za rok:
2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003


ZÁPISNICA
zo zasadnutia odbornej poroty
35. ročníka literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce 2003
dňa 19.11.2003

Odborná porota pracovala v zložení Marián Grupáč, Dušan Mikolaj, Pavel Rankov.
Posudzovala práce 23 mladých autorov. Dvaja, ktorí nespĺňali podmienky súťaže boli z hodnotenia vyradení ( jeden autor knižne publikoval, druhý sa prihlásil do súťaže s poéziou
Uznesenie poroty:

Hlavná cena:
Peter Getting - Epizóda so zlým koncom, stredom, začiatkom

Prémie Literárneho fondu:

Terézia Kontová - Fara
Matej Thomka - Priedomie
Ján Urman - Ritual

Cena Kysúc:

Milan Maťaše - Kysucké reminiscencie na veci pravzláštne
Čestné uznanie: Radovan Brenkus - Motýľ v pekle
Soňa Capková Starosti a radosti všedných dní
Martina Homolová - Kamarát - nekamarát
Štefan Chudý - Dlh z minulosti
Miroslava Matejčeková - Trest
Marián Zbončák - Drsné, ale krásne Kysuce

V zborníku navrhujeme uverejniť texty uvedených autorov.

Bratislava 19.11.2003+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah