Vyhodnotenie - 2005 - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
ZÁPISNICE
odbornej poroty z posudzovania súťažných prác
minulých ročníkov literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce

Za rok:


ZÁPISNICA
zo zasadnutia odbornej poroty
37. ročníka literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce 2005
dňa 16.11.2005

Odborná porota pracovala v zložení Marián Grupač (predseda), Dušan Mikolaj, Pavel Rankov.
Posudzovala práce 62 autorov, ktorí sa do súťaže prihlásili a ich príspevky boli zverejnené na webovej stránke Jašíkových Kysúc.

Porota konštatovala oproti minulému roku pozitívny trend – ďalší nárast záujmu mladých autorov a vyššiu kvalitu zaslaných próz. Z tohto dôvodu porota odporúča organizátorom, aby aj v budúcich rokoch zostali pri súčasnom spôsobe zasielania príspevkov prostredníctvom internetu.
V súlade so štatútom navrhuje porota oceniť práce nasledovne:

Hlavná cena:
Dana Kritofovičová – Don´ t eat the smokin´ fish

Prémie Literárneho fondu:
Ján Urban - Kostlivec
Ivana Dobrakovová – Cestou do Aosty
Gabriela Alexová - Jeden deň babieho leta

Cena Jozefa Hnitku:
Marek Holka – Velkonočná idylka, Ranný nákup

Porota navrhuje pozvať na vyhlásenie výsledkov a udeliť čestné uznanie (diplom) týmto účastníkom: Martin Pener, Štefan Barassó, Mária Ličková, Korina Krchniaková, Matej Thomka, Katarína Trnovcová, Zuzana Grochalová, príp. ďalší (počet pozvaných závisí od finančných možností, pri ich výbere porota navrhuje zohľadniť tu uvedené poradie, prípadne bydlisko autorov).

Vzhľadom na to, že všetky práce sú uverejnené na internete, porota odporúča do zborníka v plnom znení päť prác, ktoré získali ceny. Ak finančné možnosti dovolia zaradiť aj ďalšie práce, porota navrhuje vyberať ich v hore uvedenom poradí, aké stanovila pre pozývanie účastníkov).

Bratislava, 16. novembra 2005+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah