Vyhodnotenie - 2021 - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
ZÁPISNICE
odbornej poroty z posudzovania súťažných prác
minulých ročníkov literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce

Za rok:


Vyhodnotenie 53. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov – Jašíkove Kysuce 2021.

Zápisnica z posudzovania
súťažných prác celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov
Jašíkove Kysuce 2021 – 53. ročník.

Porota pracovala v zložení:
Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., Ladislav Hrubý, Marián Grupač (predseda).
Porota hodnotila práce 49 autorov, ktorí zaslali 50 súťažných literárnych textov.

Na základe hodnotenia jednotlivých prác porota jednomyseľne rozhodla udeliť ocenenia Jašíkove Kysuce 2021 nasledovne:

Hlavná cena Rudolfa Jašíka: kategória od 18 do 35 rokov
Monika MIŠÚNOVÁ ŠORMANOVÁ: Cez okno

Cena Jozefa Hnitku: kategória od 10 do 18 rokov
Lucia VOJTÁŠOVÁ: Teleport

Prémia SC PEN
Klaudia ZHAVRANELÁ: Fanklub sv. Šebastiána

Esej o diele slovenskej literatúry
 Lucia HALUŠKOVÁ: Prečo v súčasnej dobe číta knihy staršia generácia viac ako tá mladšia

Čestné uznania navrhuje porota udeliť týmto autorom a autorkám:

Hana Vorobelová, Elie Ivančová, Diana Melničáková, Annamária Patrícia Čechová, Martin Mišún, Roman Pienták, Karin Hrošová, Hana Al-Shukri, Lenka Želonková, Zuzana Babinčáková, Henrich Fačkovec, Katarína Želinská, Dáša Brontvajová, Daniela Romanová, Adela Vojtušová.

Odborná porota zároveň odporučila tieto súťažné práce na publikovanie:

Hana Vorobelová: Hodiny klavíra, Henrich Fačkovec: Všetky makové polia v Afganistane, Jerguš Radačovský: Posledné poldeci, Katarína Želinská: ROR (Rapsódia O Raji), Tatiana Sadloňová: Zimomilný odraz, Katarína Morvaiová: Sonia a spol., Marcela Muránska: Pamätám, pamätáš?, Karin Hrošová: Umenie cítiť, Bibiana Dragúňová: Najhoršie Vianoce,  Zuzana Komanová: Smutná poviedka, Daniela Romanová: Dokonalosť, Lukáš Bolek: Ten, čo sa klaňal každej vŕbe, Lenka Želonková: Prečo kukučky nekukajú, Roman Pienták: Zvädnutý kvet, Hana Al-Shukri: Túžba duše, Jack LJ: Katuška, Adela Vojtušová: Na Uráne čerstvý úsvit, Daniela Lysá: Čo je ešte večné okrem Ríma, Dáša Brontvajová: Tie bolestne krásne spomienky, Katarína Ošlejšková: Fotografia.Marián Grupač (predseda poroty), Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., Ladislav Hrubý (porotcovia)   


 V Žiline 8. 11. 2021                                                                                       ..............................................
                                                                                                                         predseda odbornej poroty+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah