Vyhodnotenie - 2019 - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
ZÁPISNICE
odbornej poroty z posudzovania súťažných prác
minulých ročníkov literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce

Za rok:


Zápisnica z posudzovania
súťažných prác celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov
Jašíkove Kysuce 2019 – 51. ročník.

Porota pracovala v zložení:
Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.,
Márius Kopcsay
PhDr. Peter Mišák (predseda).

Porota hodnotila práce 64 autorov, ktorí zaslali 69 súťažných literárnych textov.

Na základe hodnotenia jednotlivých prác porota jednomyseľne rozhodla udeliť ocenenia Jašíkove Kysuce 2019 takto:

Cena Rudolfa Jašíka: kategória od 18 do 35 rokov
Romana Kališová: O čaji bez citrónu

Prémia Jozefa Hnitku: kategória od 10 do 18 rokov
Magdaléna Martišková: Neprespíš otca svojho, matku svoju...

Prémie Rudolfa Jašíka udeľované  Literárnym fondom
1. Ján Bidovský: Nie je (pre Miriam)
2. Ľudmila Magdolenová: Ohňová zem
3. Alex Zamborský: U Rolanda

Esej o diele slovenskej literatúry
   Dominik Gregor (pseudonym ): Doživotné Krížové štácie

Čestné uznania:
Alžbeta Bahúlová: Všetky vulgárne slová
Zoe D. Black (pseudonym):  Implementácia dôležitosti svetelných plazmových telies
Kristína Daňová: Nikdy ťa neopustím
Mária Dudičová: Jednoduchá matematika
Dominika Gavláková: Koniec ma zastihol nepripravenú
Matej Koščo: Žeriavnikova osamelosť
Lubomír Mortis (pseudonym): Argentiniano
Daniela Považancová: Lapač snov
Lenka Sabová (pseudonym): Neprebudená
Simona Sádecká: Byrokratická univerziáda
Lenka Sameková: Vonku bezoblačno, vnútri zamračené
T. Teplická (pseudonym): Pramene
+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah