Vyhodnotenie - 2004 - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
ZÁPISNICE
odbornej poroty z posudzovania súťažných prác
minulých ročníkov literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce

Za rok:
2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003


ZÁPISNICA
zo zasadnutia odbornej poroty
36. ročníka literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce 2004
dňa 18.11.2004

Odborná porota pracovala v zložení Marián Grupáč, Dušan Mikolaj, Pavel Rankov.
Posudzovala práce 53 autorov, ktorí sa do súťaže prihlásili a ich príspevky boli zverejnené na
webovej stránke Jašíkových Kysúc.
Porota konštatovala oproti minulému roku pozitívny trend - dvojnásobný nárast počtu
účastníkov a vyššiu kvalitu zaslaných próz. Z tohto dôvodu porota odporúča organizátorom,
aby aj v budúcich rokoch zostali pri súčasnom spôsobe zasielania príspevkov prostredníctvom
internetu.
V súlade so štatútom navrhuje porota oceniť práce nasledovne:

Hlavná cena: Jana Lenčová (Tereza)

Prémie Literárneho fondu:
Mária Kolomazníková (O hádke)
Milan Maťaše (Šachsej-Machsej)
Radoslav Passia (Catullus, harfistka a šnúrka na topánke)

Cena Jozefa Hnitku:
Zuzana Grochálová (Kysucká banalitka)
Porota navrhuje pozvať na vyhlásenie výsledkov a udeliť čestné uznanie (diplom) týmto účastníkom: Radovan Brenkus, Števo Mudrík, Ivana Dobrákovová, Matej Thomka, Martin Geško, Slavo Bacula, Gabriela Alexová, Katarína Weiserová, Eduard Petrák

Bratislava, 18. novembra 2004
Zapísal: Pavel Rankov+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah