Vyhodnotenie - 2004 - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
ZÁPISNICE
odbornej poroty z posudzovania súťažných prác
minulých ročníkov literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce

Za rok:


ZÁPISNICA
zo zasadnutia odbornej poroty
36. ročníka literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce 2004
dňa 18.11.2004

Odborná porota pracovala v zložení Marián Grupáč, Dušan Mikolaj, Pavel Rankov.
Posudzovala práce 53 autorov, ktorí sa do súťaže prihlásili a ich príspevky boli zverejnené na
webovej stránke Jašíkových Kysúc.
Porota konštatovala oproti minulému roku pozitívny trend - dvojnásobný nárast počtu
účastníkov a vyššiu kvalitu zaslaných próz. Z tohto dôvodu porota odporúča organizátorom,
aby aj v budúcich rokoch zostali pri súčasnom spôsobe zasielania príspevkov prostredníctvom
internetu.
V súlade so štatútom navrhuje porota oceniť práce nasledovne:

Hlavná cena: Jana Lenčová (Tereza)

Prémie Literárneho fondu:
Mária Kolomazníková (O hádke)
Milan Maťaše (Šachsej-Machsej)
Radoslav Passia (Catullus, harfistka a šnúrka na topánke)

Cena Jozefa Hnitku:
Zuzana Grochálová (Kysucká banalitka)
Porota navrhuje pozvať na vyhlásenie výsledkov a udeliť čestné uznanie (diplom) týmto účastníkom: Radovan Brenkus, Števo Mudrík, Ivana Dobrákovová, Matej Thomka, Martin Geško, Slavo Bacula, Gabriela Alexová, Katarína Weiserová, Eduard Petrák

Bratislava, 18. novembra 2004
Zapísal: Pavel Rankov+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah