Vyhodnotenie - 2018 - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
ZÁPISNICE
odbornej poroty z posudzovania súťažných prác
minulých ročníkov literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce

Za rok:


Zápisnica z posudzovania
súťažných prác Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov
Jašíkove Kysuce 2018 – 50. ročník.

Porota pracovala v zložení:
DrSc. Alexander Halvoník (predseda),
Prof. PhDr. Mária Bátorová DrSc. (člen),
Mgr. Ladislav Hrubý (člen).

Porota hodnotila práce 71 autorov, z ktorých 21 autorov poslalo do súťaže viac ako jeden text  (celkovo 98 textov).
Na základe hodnotenia jednotlivých prác porota jednomyseľne rozhodla udeliť ocenenia Jašíkove Kysuce 2018 takto:

Cena Rudolfa Jašíka - kategória od 18 do 35 rokov:
J. P. Bukov (pseudonym): Makový pán Elegán a premena kupca Chalupca

Prémia Jozefa Hnitku - kategória od 10 do 18 rokov:
Tiens (pseudonym): Vesmírny zázrak

Prémie Rudolfa Jašíka udeľované Literárnym fondom SR:
1. prémia LF - Ľubomír Šottník: Návšteva úradu
2. prémia LF – Dada (pseudonym): (Ne)obyčajný piatkový večer
3. prémia LF - Dominika Moravčíková: Noro

Čestné uznania:
Matej Fridecký: Strach z nádejí
Daniela Lysá: Hľadať vzduch na dne slamky
Adela Vojtušová: Spoveď
Alžbet (pseudonym): V tieni kvetov a popola
Nikoleta Kraščeničová: Mama
Roman Poliak: Ujec
Dominika Gavláková: Znova
Natália Gajdošíková: Rival
Simona Sádecká: Poludnica
Daniela Romanová: Stretnutie so strašidlom
Daniel Kupka: Skočiť je jednoduché
Martina Mareková: Čo hýbe (mojím) svetom
Ema Kračanská: Neobvyklá skúsenosť

Za porotu:
DrSc. Alexander Halvoník
(predseda)

V Bratislave 10.11.2018
+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah