Vyhodnotenie - 2016 - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
ZÁPISNICE
odbornej poroty z posudzovania súťažných prác
minulých ročníkov literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce

Za rok:


Zápisnica odbornej poroty súťaže Jašíkove Kysuce 2016

Odborná porota literárnej súťaže Jašíkove Kysuce v roku 2016 v zložení
Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
PhDr. Vladimíra Komorovská
Bc. Zuzana Kuglerová
                                                          
rozhodla o udelení ocenení v Literárnej súťaži Jašíkove Kysuce 2016 takto:

Laureátka prozaickej súťaže Jašíkove Kysuce 2016
Nela Vrtochová:
Včera a dnes alebo Modlitba za Raj

1.     prémia LF Ján Bidovský:  Pred potopou
2.     prémia LF Andrea Komorníková (Mária Daneková): Stratená
3.     prémia LF Mony (Monika Kvašňovská): Vytúžený pokoj;  Edita
Cena Jozefa Hnitku od 10 do 18 rokov:: Dominika Gavláková: Fázy môjho smútku

Hodnotenie: Mária Bátorová – predsedníčka poroty (za KKN) navrhnutá členkami poroty

Nela Vrtochová:
Včera a dnes alebo Modlitba za Raj

   Autorka kompozične t. j. proporčne zvládla paralelizovať dva odlišné svety- svet veľkomesta a prírodný svet, ktorý jej je bližší. No musí sa prispôsobiť životnej situácii  zarábať si na živobytie, hoci veľkomesto nie je prostredie, v ktorom sa cíti dobre. Jeden z najkrajších kútov Slovenska – Slovenský raj (alúzia na raj nadzemský, využitie homonyma je výstižnou figúrou v názve) tu stojí v protiklade k prostrediu veľkomesta, kde treba zarábať, ale človek zvyknutý na prírodu tu nie je šťastný. Samozrejme to súvisí aj s ďalšími postavami – férovými mužmi, a teda potenciálnou láskou a budúcnosťou ženskej postavy. Vyváženosť opisov oboch svetov poukazuje na zmysel pre jasnú kompozíciu, ktorú však napĺňa reáliami oboch svetov, ktoré akoby dôverne poznala z autopsie, čo prehlbuje psychologickú kresbu každého z nich, t. j. videnie cez psychiku postavy.
Ján Bidovský:  Pred potopou
Fascinujúci – hemingwayovsky – t. j. chlapsky a vecne napísaný existenciálny príbeh intímnej rozlúčky s celou doterajšou existenciou človeka, ktorý ako posledný a bez zásob, t. j. bez plánov do budúcnosti opúšťa miesto, kde doteraz žil, po tom, čo sa zbavuje posledného majetku – koňa, ktorého vlastnou rukou zabije večer pred tým ako majú zaplaviť miesto, kde doteraz žil. Vynikajúco, v skratke vystihnutý psychický stav a beznádej, nemožnosť postaviť svoj mikrosvet, intímnu existenciu jedinca voči makrosvetu techniky a cieleného priemyslu.
Andrea Komorníková: Stratená
Výborne psychologicky zvládnutý príbeh – situácia ženy – z bežného života. Tenká hranica medzi zdaním a pravdou, láskou a psychickým terorom, ktoré nik nevidí. Závisť založená na vonkajšku. Osamelosť zoči-voči realite. Žiaľ neriešiteľný problém, preto aj význam názvu poviedky je skeptický a beznádejný.
Delikátne spracovaný problém domáceho násilia na ženách.

Moni: Vytúžený pokoj:

   Človek, ktorý sa chce samovraždiť, neuvažuje, že si nevzal baterku, lebo nástroj na samovraždu má so sebou. To je však jediný defekt v štruktúre tejto prózy, v prvom odseku. Ostatné je výborná sebareflexia človeka, ktorý nemá chuť žiť a následný obrat je uveriteľný mechanizmus uvažovania, zdôvodnený dobre psychologicky.

Edita:
   
   Atmosféra domova dôchodcov, v ktorom malé šťastie dobrých vzťahov vyvažuje teror zo strany bývalej väzenskej strážkyne. Zarážajúca bezbrannosť klientov domova. Kompozične  a obsahovo vyvážený príbeh, ktorý psychologicky dobre zachytáva jeden z vážnych nedostatkov dnešného sociálneho života.  

Dominika Gavláková: Fázy môjho smútku:

   Dramatická situácia straty prvej lásky, dráma smrti milovaného človeka, ktorá je celkom reálna (šmyk v kúpeľni je častou príčinou smrti) je tu spracovaná v prvej polovici poviedky veľmi napínavo, cez nádej a nedočkavosť stretnutia zamilovaného dievčaťa, ktoré beží za svojou láskou. Rovnako dobre psychologicky dôsledne sú však prepracované aj nasledujúce pasáže postupného spamätávania sa z tragédie.

Čestné uznania:

Mária Strýčková - Ľudia
Sora (Simona Športeková) - Fortissimo
Lenka Želonková -V kalužiach
Patrik Polka - Sťažnosť  
Charlie (Ivana Dzurianiková) -Ostrie lásky
Kristína Kobolková - Svet rozbitých citov
František Habľák - Tajomstvo farmy Oakwodoovcov
Anna Šušlíková – Svätice
Neullior Aeternum ( Nikoleta Preložníková)- Zápisky zbesilého detstva
Emma Bradová - Stratení v čase+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah