Vyhodnotenie - 2020 - Jašíkove Kysuce

" Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov "
Prejsť na obsah
ZÁPISNICE
odbornej poroty z posudzovania súťažných prác
minulých ročníkov literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce

Za rok:Zápisnica z posudzovania
súťažných prác celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov
Jašíkove Kysuce 2020 – 52. ročník.

Porota pracovala v zložení:
Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., Márius Kopcsay, Alexander Halvoník (predseda).
Porota hodnotila práce 54 autorov, ktorí zaslali 54 súťažných literárnych textov.

Na základe hodnotenia jednotlivých prác porota jednomyseľne rozhodla udeliť ocenenia Jašíkove Kysuce 2020 takto:

Cena Rudolfa Jašíka: kategória od 18 do 35 rokov
Katarína Gecelovská: O snehu


Cena Jozefa Hnitku: kategória od 10 do 18 rokov
Alex Zamborský: En passant


Prémie Rudolfa Jašíka udeľované Kysuckou knižnicou
1. Prémia: Martin Marko: Veľký život  
2. Prémia: Katarína Želinská: Nina
3. Prémia: Ján Bidovský: Sýkorky

Esej o diele slovenskej literatúry
  Jerguš Radačovský: Jabloň ako jediná opora

Odborná porota zároveň odporučíla tieto súťažné práce na publikovanie:
Katarína Gecelovská: O snehu, Katarína Želinská: Nina, Martin Marko: Veľký život, Henrich Fačkovec: Dialektika vegánstva, Ján Bidovský: Sýkorky, Alex Zamborský: En passant,
Daniel Imrich: Čiernobiely komediant, Magdaléna Martišková: Ty-TAK, Anna Šušlíková: Groteska, Ili Ivančová: Pracovný rozhovor, Daniel Mišík: Štátnický prejav, Jerguš Radačovský: Jabloň ako jediná opora.

Čestné uznania:
Čestné uznania navrhuje porota udeliť týmto autorom a autorkám:
Michaela Šusterová: Kopec pod traťou, Henrich Fačkovec: Dialektika vegánstva, Daniel Imrich: Čiernobiely komediant, Anna Šušlíková: Groteska, Michaela Rapavá: Klietka, Magdaléna Martišková: Ty-TAK,
Daniel Mišík: Štátnický prejav, Klaudia Rybovičová: Úprimne. Odvážne. Pre ľudí, Lukáš Bolek: Život bez intertextuality, Ili Ivančová: Pracovný rozhovor, Karin Hrošová: Na vlnách motýlích krídel,
Mária Barnovská: Už nech sa rozboria ľady, Hana Vorobelová: Pravdy z výkladov.Alexander Halvoník (predseda poroty), Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., Márius Kopcsay (porotcovia)   

  V Bratislave: 1.11.2020+421 915 572254
jasik@kniznica-cadca.sk

mapa
Adresa:
Kysucká knižnica v Čadci,
ul. 17. novembra 1258,
022 01 Čadca
Návrat na obsah